مهندسی منو | چگونه یک منوی رستوران سودآور بسازیم؟

مهندسی منو

منوی رستوران یکی از مهم ترین ابزارهای فروش آن است، اما همچنین یکی از سریع ترین مواردی است که به آن نگاه می شود. برای استفاده حداکثری از آن زمان، یک منو باید مختصر، منظم و با دقت تنظیم شود. مهندسی منو چیست؟ برای مهندسی صحیح یک منو، باید قیمت هر یک از آیتم های …

مهندسی منو | چگونه یک منوی رستوران سودآور بسازیم؟ ادامه مطلب